Jobcenter Nordfyn

Jobcentrets vigtigste opgave er at støtte ledige i at finde et arbejde, og virksomhederne i at finde den nødvendige arbejdskraft.

Til borgere i Nordfyns Kommune der har deltaget/deltager i ressourceforløb under jobafklaring

Ankestyrelsen har indført ny juridisk praksis om fradrag for lønindtægter i ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

En juridisk principmeddelelse som dels ændre hidtidig praksis om altid fuldt ud at modregne lønindtægt krone for krone og dels har virkning med tilbagevirkende kraft.

Det vil sige, hvis du som borger har deltaget i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og samtidig via kommunens ydelseskontor fået fratrukket 100% af den sideløbende lønindtægt, bedes du kontakte kommunens ydelseskontor med henblik på en genoptagelse af din sag og vejledning om retningslinjerne herfor. 

Nordfyns Kommunes Ydelseskontor kan kontaktes på mail dagpenge@nordfynskommune.dk eller tlf.nr. 64 82 83 30 mellem 9-11.Er du ledig eller mangler din virksomhed en ny medarbejder, kan du henvende dig i jobcentret for at få råd og vejledning.

På jobcentret har vi computere, som du kan låne til din jobsøgning, eller når du skal bekræfte, at du er ledig. Du er velkommen til at komme og læse de stillingsopslag, som vi har hængende. Vil du have nogle stillingsannoncer med hjem, tager vi gerne kopier til dig.

Jobcenter Nordfyn er opdelt i følgende områder:

Jobservice der hjælper ledige med at finde job og virksomheder med at finde arbejdskraft.

Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke-forsikrede ledige (kontant- og starthjælpsmodtagere).

Virksomhedskontakt der varetages af virksomhedskonsulenter, som samarbejder med virksomhederne.

Sygedagpengeafdelingen der foretager opfølgning på sygemeldte, ansøgning om revalidering samt afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension.

Jobcenter Nordfyn udbetaler ikke din forsørgelse. Den udbetales af din A-kasse eller det kommunale Ydelseskontor.


Vores sagsbehandlere har telefontid hver dag (mandag til fredag) fra kl. 09.00 til kl. 10.00

Siden blev sidst opdateret 15.01.2021

Kontakt

Jobcenter Nordfyn
Søndersø Rådhus
Vesterled 8
5471
Søndersø

Tlf.: 64 82 82 30
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00