Hegn og vanding for husdyr

Hvis du benytter arealer ved offentlige vandløb til græsning, skal der være et forsvarligt hegn mindst 1 meter fra vandløbets kant.


Hegningen skal sikre, at husdyrene ikke ødelægger brinkerne og træder sand og jord ned i vandløbet. Nedtrampede brinker og transport af jordmaterialer i vandløbet forringer vandløbskvaliteten og afvandingsevnen.


Hvis der er behov for et vandingssted, findes der forskellige løsninger. Du kan læse mere om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger i folderen ” Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb” som du finder link til herunder.


Det mest hensigtsmæssige vandingssted får man ved, at anvende en mulepumpe. Det kræver ikke tilladelse fra kommunen, så du kan umiddelbart altid sætte en mulepumpe op til dine dyr.

Etablering af alle andre former for vade- og vandingssteder, kræver en tilladelse fra kommunen. En evt. tilladelse vil indeholde vilkår om, at vandingsstedet skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes, så husdyrene ikke kan træde brinkerne ned.

I højre side af sitet kan du se eksempler på vade- og vandingssteder etableret i Nordfyns Kommune.

Læs mere...

Billeder af vade- og vandingssteder

Vejledning i etablering af vade- og vandingsstederSiden blev sidst opdateret 08.02.2021 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00