Regulering af åbne og rørlagte vandløb

Hvis den almindelige vedligeholdelse af et åbent eller et rørlagt vandløb viser sig at være utilstrækkelig til at sikre den fornødne vandafledning, kan der søges om tilladelse til at regulere vandløbet.

Rørlagt vandløb

For et rørlagt vandløb kan reguleringen bestå i, at de gamle rør erstattes med nye rør med en større diameter, at ledningen flyttes eller graves dybere ned i terrænet, eller at røret erstattes med et åbent vandløb.

Åbent vandløb

For et åbent vandløb kan en regulering omfatte: Vandløbet flyttes, vandløbet graves bredere eller dybere, vandløbets bund hæves ved udlægning af sten eller vandløbets brinkanlæg ændres.

Sådan søger du om tilladelse

  • Ansøgningen skal sendes til kommunen. En ansøgning om tilladelse til regulering af vandløbet skal indeholde følgende informationer:
  • en redegørelse om formålet og begrundelsen for reguleringen
  • oversigtskort og detailplaner
  • en oversigt over de ejendomme, der bliver omfattet af reguleringen
  • en fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget
  • et overslag over udgifterne og et forslag til, hvordan udgifterne fordeles
  • en tidsplan for arbejdets udførelse

Hvem betaler ?

Udgifterne til at regulere vandløbet skal dækkes af de grundejere og brugerne, som skønnes at have nytte af reguleringen.

Udgifterne til reguleringen skal fordeles efter den nytte, som reguleringen får for den enkelte ejer og bruger.

Siden blev sidst opdateret 08.02.2021 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00