Bræmmer

Der skal være 2 meter bræmmer langs alle åbne og naturlige vandløb og søer.

Ifølge Vandløbsloven §69 skal der være en 2 meter bred udyrket bræmme langs begge sider af alle åbne og naturlige vandløb og søer. Hensigten med bræmmebestemmelsen er at bevare og beskytte vandløbets brinker mod udskridning, erosion og overfladeafstrømning.

Vandløb der er omfattet af § 69 i vandløbsloven, er naturlige åbne vandløb og søer. Der ligger en konkret vurdering af det enkelte vandløb til grund for, om vandløbet vurderes som naturligt. I vurderingen indgår følgende kriterier: 

  • Vandløbet findes på gamle kort fra 1871 (høje målebordsblade) eller ældre. 
  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der kan erkendes på højdekort. 
  • Vandløbet er slynget eller der er spor efter tidligere slyngninger.
Siden blev sidst opdateret 08.02.2021 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00