Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt i Kragelund Møllebæk

I efteråret 2019 udførte Nordfyns Kommune en forundersøgelse for at belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Kragelund Møllebæk. Vandløbet er udpeget til en indsats i form af henholdsvis en udskiftning af vandløbsbunden, etablering af sandfang og beplantning med træer langs vandløbets brinker.

Projektet var en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ode_1.12_720, ode_1.12_721, ode_1.12_722 og o4703) og blev derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen var at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt.

Læs forundersøgelsen her.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Siden blev sidst opdateret 27.01.2021 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00