Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt i Kragelund Møllebæk

I efteråret 2019 udfører Nordfyns Kommune en forundersøgelse der skal belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Kragelund Møllebæk.
Vandløbet er udpeget til indsatser i form af henholdsvis en udskiftning af vandløbsbunden, etablering af sandfang og beplantning med træer langs vandløbets brinker.

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ode_1.12_720, ode_1.12_721, ode_1.12_722 og o4703) og bliver derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen var at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Siden blev sidst opdateret 19.08.2019 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00