Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt ved Langesø

I foråret 2019 har Nordfyns Kommune udført en forundersøgelse for at belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Stavis Å og Travn Skov afløbet ved Langesø. Ålekisten ved Langesø er sammen med tre røroverkørsler i Travn Skov afløbet udpeget som spærring for vandløbets flora og fauna.

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ODE-3020, ODE-3021, ODE-3022 og ODE-23) og blev derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen var at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt.

Læs forundersøgelsen her.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Siden blev sidst opdateret 27.01.2021 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00