Etablering af passage gennem røroverkørsel i Stenbækken ved Stenbækvej

I november 2018 gennemførte Nordfyns Kommune en vandplanindsats i Stenbækken. Indsatsen var en røroverkørsel, hvor røret lå for højt og derfor kun var passabel for vandløbets fauna ved høje vandstande.

Projektet var en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ODE-39) og blev derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med projektet var at skabe fri passage for vandløbets flora og fauna og dermed sikre at Stenbækken kan opnå sin målsætning om god økologisk tilstand. Du kan se billeder af det udførte projekt nederst på siden.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Stenbækken ved Stenbækvej

Siden blev sidst opdateret 05.11.2019 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00