Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt i Margårds Mølle Å

I foråret 2020 udfører Nordfyns Kommune en forundersøgelse for at belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Margårds Mølle Å. Vandløbet er udpeget til en indsats i form af henholdsvis en udskiftning af vandløbsbunden og etablering af sandfang.

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ode_1.13_959, ode_1.13_960, ode_1.13_961 og ode_1.13_962) og udføres derfor i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen er at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt.

Når forundersøgelsen er færdig, vil den kunne læses her på siden.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Siden blev sidst opdateret 27.01.2021 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00