Åbning af rørlagt strækning ved Oregård

I oktober 2018 til januar 2019 gennemførte Nordfyns Kommune vandplanindsats i Oreafløbet. Indsatsen er åbning af en rørlagt strækning ved Oregård.

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ODE-854) og udføres dermed i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med projektet er at skabe fri passage for vandløbets flora og fauna og dermed sikre at Oreafløbet kan opnå sin målsætning om god økologisk tilstand.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Siden blev sidst opdateret 27.01.2021 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00