Hyppigt stillede spørgsmål - Vådområder

I listen herunder kan du finde svar på en række hyppigt stillede spørgsmål til vådområdeprocessen. Listen vil løbende blive opdateret.

Hvorfor skal der laves vådområder?

Vådområderne skal etableres som en del af indsatsen til kvælstoffjernelse i de statslige vandområdeplaner. Staten har lavet rammerne, og kommunerne skal gennemføre projekterne. Hvordan udvælges projekterne? Kommunen udvælger skitseprojekter på baggrund af en analyse af topografi, terrænkoter, nærhed til vandløb mv. udvælges skitseprojekter, og der gives et bud på en realistisk kvælstoffjernelse. Hvis det er realistisk, at et projekt kan leve op til statens krav til kvælstoffjernelse, kan det blive udvalgt til forundersøgelse.

Hvornår bliver jeg kontaktet?

Hvis du ejer jord inden for et projektområde, der bliver udvalgt til forundersøgelse, bliver du orienteret, inden vi søger om midler til forundersøgelsen.

Hvad koster et vådområde?

Prisen for et vådområdeprojekt afhænger af mange forhold, herunder størrelsen på arealet, hvilke anlægsarbejder, der skal til, og hvordan den enkelte lodsejer skal kompenseres. Der er fastsat en maksimal pris (omkostningseffektivitet) på 1300 kr. pr. kg kvælstof, der fjernes.

Er det kommunen, der betaler?

Indsatsen er fuldt finansieret over EU's Landdistriktsprogram og koster ikke kommunen penge.

Hvor kan jeg se status på projekterne?

Status for projekterne vil kunne følges på kommunens hjemmeside.

Hvem har fastsat jordpriserne?

. Det er statens jordfordelingskontor, der står for den endelige jordfordeling og prisfastsættelse.

Eksproprierer I min jord?

Indsatsen forventes gennemført ad frivillighedens vej. Som lodsejer kan man blive kompenseret på flere måder, for eksempel erstatningsjord, salg af projektjord, tilskud til 20-årig fastholdelse af vådområder. Det afhænger af den enkelte lodsejers ønsker og behov. Ønsker og behov klarlægges i forbindelse med forundersøgelsen, hvor alle lodsejere vil blive spurgt til deres ønske til kompensation.

Hvem er det jeg skal forhandle kompensation med?

De endelige forhandlinger i forbindelse med jordfordeling tager statens jordfordelingskontor sig af. Det er kommunen og den rådgiver, der laver forundersøgelsen, der i fællesskab kontakter dig og hører dine ønsker til kompensation i forbindelse med forundersøgelsen.

Læs mere...

SEGES har, i samarbejde med Miljøstyrelsen og LFST, udarbejdet en række faktaark om vådområder:

Siden blev sidst opdateret 16.11.2020 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00