Natura-2000 handleplaner 2016-2021

Nordfyns Kommunes forslag til handleplaner for perioden 2016-2021.

Nordfyns Kommune har udarbejdet handleplaner til to Natura 2000 områder. Områderne er nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand og området nr. 110 Odense Fjord. Forslagene har været i 8 ugers offentlig høring i perioden frem til 15. december 2016. Handleplanerne er vedtaget den 30. marts 2017. Klagefristen løber frem til 2. maj 2017.

Handleplanerne beskriver, hvordan kommunen forventer at gennemføre den statslige Natura 2000-plan for området. Handleplanerne indeholder ikke konkrete bindinger eller arealudpegninger.

Læs mere ...

Natura-2000 området nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand:

Natura-2000 området nr. 110 Odense Fjord:

Siden blev sidst opdateret 28.03.2019 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00