Kommunale træer

I Nordfyns Kommune er træer og buske på offentlige arealer vores fælleseje. Vi værner om træer og buske, de giver byer og landsbyer liv og grønt leverum

Bynær natur er en vigtig del af den måde, vi arbejder med at skabe attraktive lokalområder på. Derfor forsøger vi at bibeholde træer og buske, så vidt det er muligt. Vi får ofte henvendelser med ønsker om at fælles træer fældes. Nedenfor kan du læse, hvad vi gør med sådanne henvendelser og hvorfor.

Retningslinjer

Anmodning om beskæring/fældning af kommunalt ejede træer

En anmodning om fældning eller beskæring af træer vurderes fagligt af Vej & Park og/eller Vand & Natur.

Grundlæggende imødekommer vi anmodninger, hvis der er risiko for mennesker eller væsentlige materielle værdier, såsom: 

 • Risikotræer, der på grund af alder, svamp, råd og/eller ustabil grenbygning er i fare for at vælte eller knække,
 • Skader på murværk, der beviseligt er forårsaget af træer,
 • Ødelagte belægninger forårsaget af rødder, der ikke kan oprettes og udbedres ved at omlægge belægningen,

Anmodning om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, de steder hvor årsagen alene synes at være:

 • Manglende udsigt
 • Skygge på grunden. Skygge kan være årsag til beskæring/fældning, hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse, som vurderes fra sag til sag. Retspraksis er, at skyggeforholdene skal være af meget væsentlig omfang, før tålegrænsen overskrides, 
 • Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, belægninger eller i haver,
 • Antenne- og parabolforhold,
 • Manglende indkig til skilte og reklamer.

Følgende forhold vil danne grundlag for en afgørelse:

 • Vurdering af træets art, alder, sundhed, æstetik og funktion samt placering i forhold til skel, 
 • Vurdering af om træet/beplantningen er til fare for borgers ejendom og sikkerhed,
 • Er træet/beplantningen underlagt lokalplaner/byplanvedtægter eller Skovloven? 
 • Indgår en eventuel beskæring eller fældning i den rutinemæssige drift af området? 
 • Vokser træet ind over nabogrunden?
 • Endelig træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse.

Hvad må du selv gøre som grundejer?

I Hegnsloven nævnes blandt andet, at grene, der fra træer på nabogrunde rækker ind over skel, må kappes i en højde, der sikrer den frie færdsel under træet; altså til en højde på 2,5-3 m.

Siden blev sidst opdateret 23.12.2020 af indholdsansvarlig MTHING

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00