Søer og vandløb

Søer og vandhuller

Søer og vandhuller med et areal på 100 m² eller derover er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. I arealet skal bredzonen også tælles med.

Alle tiltag, der ændrer tilstanden af søer og vandhuller kræver dispensation. Eksempelvis kræver oprensning og uddybning af vandhuller og søer dispensation. Som regel vil det ikke kræve dispensation at fjerne tagrør, siv m.v. med håndkraft ligesom nedskæring af træer omkring vandhullet sjældent vil kræve dispensation.

Etablering af nye søer kræver tilladelse efter Planloven.

Vandløb

De vandløb, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 er særligt udpegede i en bekendtgørelse.

I beskyttede vandløb må der udføres almindelig vedligeholdelse i Vandløbslovens forstand, jfr. det gældende vandløbsregulativ. Uddybning og andre tiltag ud over almindelig vedligeholdelse, der ændrer tilstanden i vandløbet, vil kræve dispensation.

Siden blev sidst opdateret 23.06.2020 af indholdsansvarlig SOECHR

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00