Miljøuheld: Ring 1-1-2

Ring altid 1-1-2 ved miljøuheld

Sådan gør du ved miljøuheld med farlige stoffer hvor du vurdere at det kan forurene jord, grundvand, luft, vandløb eller havet.

Vær aldrig i tvivl:  Ring altid 1-1-2

Vagtcentralen vurdere på baggrund af dine beskrivelser hvilket behov der er for indsats, og Beredskab Fyn sørger for at tilkalde kommunens miljøafdeling eller miljøvagt hvis de vurdere det er nødvendigt.

Miljøuheld

Hvad er et miljøuheld?

  • Uheld og hændelser som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand og jord
  • Uheld hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer
Typiske miljøuheld omfatter fx udslip af olie, kemikalier eller gylle til kloak, å eller jord, eller fx spild af olie fra køretøjer.
Siden blev sidst opdateret 18.01.2021 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00