Alger

Alger

Selvom Danmark har noget af Europas reneste badevand, kan det rammes af store mængder alger, især hen på sommeren, hvor vandet er varmt.

Hvad er alger ?

Alger findes i mange varianter, men de mest kendte er de  blågrønne alger. Når der er mange næringsstoffer i vandet, og vandtemperaturen er høj i juli og august, kan algerne formere sig ved celledeling med stor hast og danne det, man kalder en algeopblomstring.

Algeopblomstringen farver vandet som maling eller meget fint andemad. Alger kan også samles i tykke lang på overfladen eller danne skum, når de skylles op på stranden.

Er det farligt ?

De fleste algearter er helt uskadelige. Men nogle algeopblomstringer kan være giftige og udgøre en risiko for menneskers helbred. Der er derfor god grund til at være forsigtig og følge disse råd.

Hvis algerne blomstrer ?

  • Se om der er opstillet skilte, der fraråder badning.
  • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer.
  • Undgå at indsamle muslinger til spisning, da disse kan indeholde giftstoffer fra algerne.

Algeforgiftning

Symptomer på algeforgiftning kan bl.a. være hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Personer, som i forvejen er svækkede, børn og personer med lethed til allergi er særligt udsatte.

Hunde, kvæg og fugle er også særligt udsatte, da de kan indtage en stor mængde giftstoffer, hvis de drikker sø- eller brakvand.

Hvis du får nogle af ovennævnte symptomer eller på anden måde føler dig dårlig efter badning i vand med mange alger, bør du kontakte din læge.

Siden blev sidst opdateret 27.08.2019 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00