Kontrol af badevand i Nordfyns Kommune

Det er kommunens Natur- og Miljøafdeling, der sørger for, at badevandet i Nordfyns Kommune bliver kontrolleret.

Strand på Nordfyn


I perioden 25. maj til 5. september udtages 10 vandprøver fra hver badestrand. Resultaterne af analyserne sendes løbende fra laboratorierne til Nordfyns Kommune, der vurderer prøveresultaterne i forhold til EU's og Danmarks krav til badevandskvalitet.

Badevandet analyseres for:

E. Coli

De fleste bakterier af arten Escherichia coli (colibakterier) er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme, og forårsager dermed ikke sygdom. Visse grupper af E. coli forårsager dog forskellige former for infektion. E.coli formerer sig ikke i saltvand og dør som regel efter kort tids ophold i vandet. I badevand, der kategoriseres som "udmærket", må der ikke være mere end 250 E.coli pr. 100 ml vand.

Intestinale enterokokker

Disse bakterier kommer også fra tarmen hos mennesker og varmblodede dyr, men de overlever generelt længere tid i saltvand end E. coli. Grænsen for "udmærket" badevand er 100 enterokokker pr. 100 ml vand.

E. coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring (fra dyr eller mennesker). Der er således risiko for, at der er andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet, f.eks. salmonella eller campylobacter (der kan give diarré).

Godt badevand

De fleste badestrande har udmærket eller godt badevand, der indeholder meget få eller ingen bakterier. De fleste gode badestrande har ikke udledning af spildevand, og de få bakterier, der findes i vandet, kan stamme fra de badende selv eller fra dyr.

Dårligt badevand

Badevand kan forurenes af spildevand i tilfælde af f.eks. overløb fra spildevandssystemet. I tilfælde af forurening kan der blive badeforbud i en begrænset periode. Der vil blive sat skilte op på stranden, og forbuddet offentliggøres på hjemmesiden.

Hvis ulykken sker

  • Tag redningspostens materiel i brug.
  • Ring 112 enten på din egen mobil eller på strandens nødtelefon.
  • Præsenter dig tydeligt og oplys:
  • Hvor ulykken er sket
  • Oplys strandnummereringen
  • Sig nøjagtig, hvorfra der ringes, oplys evt. nummeret på redningsvejen
  • Hvor mange der er i nød
  • Hvad der er sket, ligger den nødlidte i vandet eller på stranden
  • Husk at afmelde, hvis det er falsk alarm!

Læs mere...

Siden blev sidst opdateret 27.08.2019 af indholdsansvarlig CMJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00