Spørgsmål om plast

Klik på + for at se svarene på de spørgsmål der ofte bliver stillet om plast og genanvendelse.

Hvorfor hentes plast kun hver 8. uge?

Miljøbelastningen og udgiften ved at hente plasten oftere vil modvirke de gode miljøeffekter ved husstandsindsamling.

Fra efteråret 2022 vil plasten blive indsamlet hver 4. uge, samme dag som pap/papir hentes.

Hvorfor skal vi sortere plast fra?

Plast fremstilles af olie. Ved at genanvende plast, sparer vi på vores olieressourcer.

Kan vi få en spand til sortering af plastik?

Plastaffald er tit meget luftigt, og plast kan derfor sætte sig fast i en almindelig spand og gøre det besværligt at tømme. Det er heller ikke alle husstande, som har plads til en ekstra skraldespand. Desuden vil en ordning med spande øge din renovationsafgift. Derfor har Nordfyns Kommune valgt løsningen med plastiksække.

Hvad gør jeg hvis plastsækken flyver væk?

Du kan sætte en pæl i skel ved siden af din affaldsbeholder, og sætte sække fast derpå. Husk at der skal stor løkke på sækken, så den er nemt at tage med.

Jeg synes, at pælen til plastsækken er grim at have siddende ved vejen.

Du kan bruge en pæl, hvis du har problemer med at plasten flyver væk. Ellers kan du tage pælen op af jorden, indtil næsten gang du får hentet plast.

Der er kun asfalt og fortov udenfor min bolig. Hvor skal jeg sætte pælen?

Hvis pælen ikke kan fungere hos dig, så overvej at lave din egen løsning. Det er dog et krav fra renovatøren, at posen er nem at tage, så den må ikke bindes eller klemmes fast.

Kan sækken afleveres på genbrugspladsen?

Ja, du kan sagtens selv aflevere din sæk på genbrugspladsen. Du bedes henvende dig til personalet på genbrugspladsen, når du vil aflevere din sæk med plast.

Hvorfor bliver min plast ikke hentet?

Hvis du oplever at din plastsæk ikke bliver hentet, kan det skyldes at renovatøren ikke kan se din sæk. Skriv til os på reno@nordfynskommune.dk, hvis du oplever dette. Så kan vi vejlede dig.

Hvor meget skal plastik emballage skylles?

Plastik skal skylles for madrester. Husk at spare på vandet, da det ikke giver mening at bruge meget vand. F.eks.: En plastikbakke til hakket kød skal blot skylles under den kolde hane.

En shampooflaske behøver ikke at blive skyllet, da sæben ikke bliver fordærvet.

Plasticflasker til ketchup, remoulade og lignende, som er svære at gøre rent, må gerne komme i dagrenovationen.

Kan alt plast genanvendes?

Kun emballage af en type plastik kan genanvendes. Der findes rigtig mange typer af plast, og desværre er mange emballager lavet af flere slags plastik, som ikke kan adskilles. Plastik, der indeholder metaldele kan heller ikke genanvendes, med mindre metallet skilles fra

Hvor meget plast genanvendes?

Omkring 40 % af det plast, som du afleverer i en sæk, bliver genanvendt. Dette vil stige i fremtiden, da der hele tiden arbejdes på bedre metoder. Plastsortering i kommunerne skaber lige nu stor efterspørgsel på nye sorteringsteknikker og virksomheder, som kan genanvende plasten til nye produkter.

Hvordan ser jeg, om plasten kan genanvendes?

Piktogrammer, som dem på billedet fortæller, at plasten er ensartet og genanvendelig. Blød plast fra plasticposer og lignende er som oftest lavet af en plasttype og dermed genanvendelig.

Plastik uden piktogrammer kan stadig godt være genanvendelig, så vi anbefaler at du lægger alt rent plast i posen. Det bliver sorteret senere i processen.

Hvor kommer plasten hen?

De indsamlede sække køres til firmaet Genknus & Kabell i Odense. Her sorteres plasten og den del der ikke kan genanvendes bliver kørt til Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding i Odense. Den genanvendelige plast bliver presset i store baller og sendt videre til Tyskland, hvor man har anlæg, der kan rense og sortere plasten, så den kan genbruges til nye plastprodukter.

Arbejdes der på nye metoder til genanvendelse af plastik?

Lige nu genanvendes ca. 40 % af plasticaffald. Teknologier som infrarød analyse og røntgen scanning bliver mere udbredt i takt med at større affaldsmængder indsamles.

Fra producenternes side arbejdes der med nye design af plastprodukter, hvilket du kan læse mere om på et link nederst på siden.

Hvor meget plast samles der ind i Nordfyns Kommune?

I 2019 indsamlede man i alt 425 tons plast, fordelt på:

  • 125 ton fra husstandsindsamling
  • 300 ton genbrugspladser

Selvom husstandsindsamlingen blev indført, har genbrugspladserne oplevet stigende mængder af plast, så det viser tydeligt, at nordfynboerne er dygtige til at sortere deres plastik. I 2020 forventer vi at indsamle 200 tons fra husstande.


Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig JMI

Kontakt

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

Tlf.: 64 81 15 31
Send os en sikker besked