Placering af beholderen

Af hensyn til renovatørernes arbejdsmiljø er der nogle krav til, hvordan din affaldsbeholder skal placeres.

Afhentning ved skel

Hvis du har spanden placeret ved skel, eller hvis du kører spanden ud til skel, når den skal tømmes, skal spanden sættes så håndtaget vender ud mod vejen, så renovatøren let kan få fat i spanden.

Hvis du kører spanden frem til tømning, skal du huske, at tømningen starter klokken 6.00 (i juni, juli og august allerede klokken 5.00), så det kan være en god ide at sætte spanden frem aftenen før. 

Afhentning på standplads

Hvis du er villig til at betale mere for din renovation, kan du få hentet affaldet længere inde på grunden. Det kræver dog at visse krav til adgangsvejen er opfyldt. 

Krav til beholderens placering:

  • Beholderen skal stå på et plant og fast underlag af f.eks. fliser, asfalt eller beton (ral, sand, skærver, grus, jord og granit er ikke et kørefast underlag).
  • Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,1 meter.
  • Spande skal stå med håndtaget ud mod renovatøren.

Krav til adgangsvejen til beholderen:

  • Adgangsvejen må være op til 25 meter lang. Der kan betales et ekstra gebyr for at skraldemanden henter op til 40 meter inde på grunden.
  • Den skal have et plant og kørefast underlag af f.eks. fliser, asfalt eller beton (ral, sand, skærver, grus, jord og granit er ikke et kørefast underlag).
  • Der må ikke være trin på adgangsvejen, og den må højst stige eller falde med 10%.
  • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv.
  • I vinterperioden skal adgangsvejen være ryddet for sne og gruset/saltet, hvis det er glat. 
Siden blev sidst opdateret 25.02.2021 af indholdsansvarlig MTHING

Kontakt

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

Tlf.: 64 81 15 31
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag-Torsdag  9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00