Afbrænding af haveaffald

Hvornår må jeg afbrænde haveaffald?

Det afhænger af, om du er erhvervsdrivende, eller du er privatperson.

Regler for private

 • Indenfor byzone og i sommerhusområder må der slet ikke brændes af 
 • I landzone må der brændes begrænsede mængder haveaffald af i perioden fra december til og med marts (for private)
 • Der må ikke brændes bygningsaffald, pap, papir, husholdningsaffald, plastik, dæk, tøj, maling, olieaffald, sofaer, madrasser, nedløbsrør, dåser eller noget som helst andet affald af.
  Alle de ting skal afleveres på genbrugspladsen – som frit kan benyttes da alle private husstande betaler genbrugspladsgebyr.
 • Vedr. Sankt Hans bål: Se Beredskabsstyrelsens hjemmeside om Sankt Hans bål.

Regler for erhverv (landbrug, skovbrug, mv.)

I landzone må erhvervsdrivende afbrænde haveaffald, halm, kvas, mv. hele året

Der må ikke være plastik, affaldstræ, eller andet med i bålet (husk at fjerne plast fra gamle wrapballer mv.)
Det gælder kun halm, kvas og haveaffald.

Der gælder ligeledes nogle restriktive afstandsregler og forholdsregler for afbrændingen:

Afbrænding af halm, hugstaffald, kvas og lign.

 • Minimum 30 m til bygninger (100 m til bygning med stråtag)
 • 100 m til træbevoksninger og andre letantændelige genstande (for kvas 30 m)
 • 30 m til letantændelige markafgrøder og køretøjer
 • Ved afbrænding af halmstakke eller større mængder hugstaffald er alle afstandskravene 100 m.

Ved jævn og frisk vind fordobles de nævnte sikkerhedsafstande i vindens retning

 • Der må ikke brændes af i hård vind eller derover
 • Der skal laves brandbælte mv. 
 • Afbrænding skal ske under opsyn
 • Afbrændingen må ikke medføre røggener for naboer eller trafik

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald 

Mængde (læs vandret)
Afstand til (læs lodret)

Maks.
200 liter

 Mellem
200 og 500 liter

Over
500 liter 

Bygninger (med stråtag)

10 m (30 m)

30 m (100 m)

30 m (200 m)

Oplag af brandfarlige stoffer mv.  

30 m 

100 m

200 m

Letantændelig vegetation

30 m

100 m

200 m 

Letantændelige markafgrøder

30 m

  30 m

  60 m 

Ved jævn og frisk vind fordobles de nævnte sikkerhedsafstande i vindens retning

Afbrænding reguleres i forhold til Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 

 

Siden blev sidst opdateret 15.11.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Beredskab Fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ

Tlf.: 65 51 18 00


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00