Nordfyns Kommune vil være Danmarks førende friluftskommune

31.10.2019

Nordfyns Kommune har valgt spor for kommunens branding frem til 2027. Kommunen har sat sig det ambitiøse mål at blive Danmarks førende friluftskommune for familier. Ambitionen ligger i naturlig forlængelse af en mangeårig indsats, hvor kommunen har oparbejdet en særlig styrkeposition på friluftsområdet. Positionen som Danmarks friluftskommune nr. 1 skal bruges til at trække flere borgere til kommunen.

 
 

Bag den den nye brandingstrategi ligger et meget grundigt forarbejde, hvor kommunens til- og fraflyttere er blevet spurgt om, hvad de oplever som Nordfyns Kommunes største styrker og svagheder. 

 

Analysen peger især på naturen, kysten og de mange muligheder for at dyrke et aktivit friluftsliv som en styrkeposition på Nordfyn. Gyldensteen Strand, Æbelø og Enebær Odde understøtter i særlig grad denne styrke, men det gælder også den kommende kyststi langs den nordfynske kyst og den vedvarende satsning på at øge mulighederne for at overnatte i det fri. Fornyligt afsatte kommunalbestyrelsen midler på de kommende års budgetter til at etablere Naturpark Nordfyn, hvilket også skal ses som et bidrag ind i kommunens friluftsindsats.

 

Borgmester Morten Andersen siger: 

    - I kraft af en vedtaget friluftsstrategi er vi allerede kommet et godt stykke vej i positioneringen af Nordfyn som friluftskommune. Når vores borgere giver os en positiv tilbagemelding på kommunens naturværdier og på de mange muligheder for at bruge naturen aktivt på Nordfyn, så er det ikke mindst det arbejde, vi høster frugterne af. Derfor er det helt naturligt at bruge vores styrkeposition i indsatsen for at tiltrække flere borgere. 

 

Nordfyns Kommunes borgere har været med i processen med til at sætte ord på kommunens styrker. Da der var borgerworkshop i februar 2019 var der helt på linje med analysen bred opbakning til, at Nordfyns Kommune skulle tage udgangspunkt i sine naturværdier, kysten og de aktive friluftsmuligheder, når der skal trækkes flere borgere til.

 

Ildsjæle guider til friluftslivet

Som et vigtigt element i den nye strategi vil der blive arbejdet med at rekruttere et antal friluftsambassadører, som på hver deres måde skal bidrage til at få friluftslivskonceptet ud at leve. Det kan være borgere med en særlig interesse, ekspertise, erfaring eller drivkraft inden for et område af friluftslivet. Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm siger:  
    -  Hovedsagen er, at de har noget på hjerte og brænder for friluftslivet. Allerede i dag arbejder vi aktivt med borgerambassadører i vores branding. Vi ved, at vores natur og friluftsmuligheder skaber stolthed og engagement hos vores frivillige. Derfor er jeg slet ikke i tvivl om, at de frivillige vil tage den her rolle på sig. Det behøver de slet ikke nogen opfordring til.

 

Typiske ambassadører kunne være naturformidlere, vandreguider, spejderledere, orienteringsløbere, windsurfere, sejlere, paddle-surfere, lystfiskere, jægere m.fl.

 

Friluftmulighederne skal afspejle sig i alt

Strategien vil komme til at afspejle sig i alle kommunens tiltag på tværs af fag- og funktionsområde. En position som Danmarks friluftskommune nr. 1 forudsætter, at satsningen sætter sig spor i alle kommunens aktiviteter, om det så gælder plejecentre, skoler, daginstitutioner, i kommunens sundhedstilbud osv. Allerede i dag arbejdes der eksempelvis med et koncept for udeskole og udedagtilbud i Børne- og Ungeudvalgets regi.

 

Borgmester: Timingen er perfekt

Nordfyns Kommune oplever i øjeblikket stor interesse for at bosætte sig i kommunen, hvilket blandt andet underbygges af et grundsalg, der siden 2014 har sat nye rekorder år for år. På turistområdet oplever kommunen også kraftig vækst, der er næsten dobbelt så stor som landsgennemsnittet, og på Fyn har kommunen de fleste overnatninger blandt de fynske kommuner.

    -  Jeg synes, at det er den helt optimale timing i forhold til den nye brandingsstrategi. Tallene viser samstemmende, at vi er på rette spor. Nu skærper vi vores budskaber og fokuserer dem i en kernefortælling om Nordfyn som Danmarks bedste friluftskommune.

 

Gruppeformændene i kommunalbestyrelsen har fulgt processen med den nye brandingstrategi tæt. De har siddet i det bedømmelsesudvalg, som har valgt ekstern samarbejdspart og har haft det endelige ord i valget af strategisk spor. Strategien er udarbejdet i samarbejde med kommunikationsbureauet Publico.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47
Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27