Dispensation til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Fjordmarken

14.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 2 til bekæmpelse af kæmpebjørneklo med kemiske bekæmpelsesmidler på beskyttet eng på matrikel nr. 2cq Norup Strand, Norup.

Adresse: Fjordmarken, matrikel nr. 2cq Norup Strand, Norup

Projekt: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 2 til bekæmpelse af kæmpebjørneklo med kemiske bekæmpelsesmidler på beskyttet eng på matrikel nr. 2cq Norup Strand, Norup.

Klagefrist: d. 13. maj 2020