Høring af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031

06.12.2018

Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2031 for Nordfyns Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2018 vedtaget at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2031 i offentlig høring

Formålet med Vandforsyningsplan 2019-2031 for Nordfyns Kommune er, at strukturere behovet for udviklingen af vandværker og ledningsnet i kommunen, og dermed blandt andet øge forsyningssikkerheden. Planen skal sikre, at indvindingen af grundvand i kommunen foregår på et bæredygtigt grundlag, så vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt.

Planen fremlægges i offentlig høring fra den 6. december 2018 til den 31. januar 2019. Enhver har ret til at kommentere forslaget.

Forslaget til vandforsyningsplanen kan læses her på sin egen hjemmeside.

Kommentar til planen skal indsendes via den orange ”Indsend kommentar” knap der ligger øverst på vandforsyningsplan siden. Trykker man på ”Indsend kommentar” knappen kommer der et skema frem hvor man kan skive sin kommentar.

Kommentaren bliver automatisk knyttet til det sted i vandforsyningsplanen, hvor man befinder sig.

Vandforsyningsplanen er blevet miljøvurderet. Afgørelsen om miljøvurderingen kan også læses på vandforsyningsplanens hjemmeside under ”Miljøvurdering”.

Planen træder først i kraft ved kommunalbestyrelsens endelig godkendelse.