Genbrugspladserne i Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har tre moderne genbrugsstationer, som giver borgerne mulighed for at aflevere deres affald på en nem og miljørigtig måde.

Kommunens genbrugspladser drives ud fra princippet om, at affald ikke er et problem, men en ressource som skal udnyttes bedst muligt. Derfor gør vi meget ud af at affaldet bliver sorteret rigtigt. Dette er både det bedste for miljøet og en økonomisk gevinst for kommunen, da affald normalt er billigere at behandle, jo bedre det er sorteret. Da genbrugspladserne skal hvile i sig selv, vil det sige at en bedre sortering alt andet lige, vil betyde mindre genbrugspladsgebyrer til borgerne. Heldigvis oplever vi, at borgerne kan se fornuften i dette, og hjælper os med at sortere korrekt.

Åbningstider

Mandag til fredag 10.00-17.00 
Lørdag 10.00-16.00
Søndag (kun 1/4 - 30/9) 10.00-16.00

 

Helligdage

Åbent 10.00-16.00: Skærtorsdag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag og 2. Pinsedag

Lukkedage

1.januar, langfredag, påskedag, 1.maj, 5.juni, 24.-26.december, 31.december

Regler for brug af genbrugspladserne

Sammen med betalingen for renovation, opkræves alle husstande i kommunen et fast gebyr for brug af genbrugspladserne. Derfor er det gratis for private borgere at aflevere affald på genbrugspladserne.

På genbrugspladserne kan du aflevere alt affald - med undtagelse af dagrenovation.

Affaldet skal sorteres og anbringes i de rette containere.

Husk, at du skal bruge gennemsigtige sække til dit affald!

Så kan vi på genbrugspladserne se, hvad der er i sækkene, og hjælpe dig med den korrekte sortering.

Vi er altid parat med råd og vejledning eller en hjælpende hånd, hvis det skulle være nødvendigt. Vi vil meget hellere, at du spørger os til råds, frem for at vi senere skal flytte rundt på affaldet.

Det er kun tilladt at køre ind på genbrugspladserne med indregistrerede køretøjer med totalvægt under 3500 kg.

Husk, at tage hensyn til miljøet og vore medarbejdere: Sluk så vidt muligt motoren under aflæsning.

N.B. Der gælder særlige regler for erhvervsaffald på genbrugspladserne - følg linket herunder. 

Sidst opdateret: 06.01.2015

Find din genbrugsplads

Find rundt på genbrugspladsen

Kontakt

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

Tlf.: 64 81 15 31

Send os en almindelig e-mail

Åbningstider

Mandag 10.00-17.00
Tirsdag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-17.00
Lørdag 10.00-16.00


 

Helligedage

1. januar Lukket
Skærtorsdag 10.00-16.00
Langfredag Lukket
Påskedag Lukket
2. Påskedag 10.00-16.00
1. maj  Lukket
St. Bededag Lukket
Kr. Himmelfarts-
dag
10.00-16.00
Pinsedag 10.00-16.00
2. Pinsedag 10.00-16.00
Grundlovsdag Lukket
24.-26. december Lukket 
31. december Lukket