Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sundhedspleje: Tidlig indsats gør en stor forskel

Nordfyns Kommune arbejder på tredje år med projekt "Barnets første 1000 dage", der er støttet af Socialstyrelsen. Erfaringerne fra projektet har vist sig så gode, at kommunen på sigt vil tilbyde tidlige graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende i kommunen.

COLOURBOX53478997.jpg

Sundhedsplejen i Nordfyns Kommune har siden 2019 arbejdet med projekt "Barnets første 1000 dage", og projektet er dermed inde i sit tredje og sidste år. Det er Socialstyrelsen, der står bag projektet, og formålet med projektet er at sikre, at familier i sårbare og udsatte situationer opdages tidligt og får god støtte i barnets første leveår.

 

Årsagerne til, at familier kan befinde sig i en sårbar situation, kan ifølge projektleder Lene Juul Hansen være flere.

    - Der kan være ting fra egen opvækst og liv, usikkerhed omkring den kommende forældrerolle, sygdom eller noget helt andet. Uanset årsagen gælder det om at finde familierne tidligt, så vi kan tilbyde den rigtige hjælp fra starten. Her har projektet lært os nogle rigtig gode værktøjer og har virkelig vist os den forskel, som den tidlige indsats kan give, fortæller projektleder Lene Juul Hansen.

 

Kommunens sundhedsplejersker har som en del af projektet tilegnet sig nye værktøjer, som kan hjælpe dem med at spotte behov for støtte. Sundhedsplejerskerne har blandt andet modtaget uddannelse i forskellige screeningsmetoder, som de konkret kan bruge under deres graviditetsbesøg.

 

Tidligt graviditetsbesøg bliver godt modtaget

Alle gravide, der har været i berøring med projektet, har modtaget tilbud om et tidligt graviditetsbesøg. Besøget er fremskudt til graviditetsuge 22, hvor det ellers normalt ville finde sted i uge 30. Under det tidlige graviditetsbesøg bliver der snakket rundt om forældrenes egen opvækst, beskæftigelse og deres tanker om at skulle etablere en familie og være forældre. Som en del af "pakken" får begge kommende forældre tilbud om at blive screenet for fødselsdepression, hvilket ofte viser sig allerede i graviditeten.

 

På grund af den positive tilbagemelding fra de deltagende familier, stiler Nordfyns Kommune efter at brede tilbuddet om et tidligt graviditetsbesøg i uge 22 ud til samtlige førstegangsfødende. Leder af sundhedsplejen Janni Birkkjær Norrbom fortæller:

    - Langt hovedparten af de familier, som sundhedsplejen har kontaktet, har sagt ja tak til at deltage i forløbet og tilkendegiver også efterfølgende, at de føler sig godt hjulpet på vej til deres nye rolle som forældre. Derfor arbejder vi hen imod at kunne give tilbuddet om et tidligt besøg til alle førstegangsfødende i kommunen.

 

I runde tal har projektet indtil videre givet mulighed for at tilbyde hurtig indsats til 60 familier, og der har endnu ikke været ventetid på at komme i gang. Alt i alt skønner kommunen, at den tidlige indsats har sikret familierne bedre trivsel og start på livet for deres nyfødte, hvilket også understøttes af tilbagemeldinger fra de deltagende familier.

 

Fakta om projektet

Gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet har målet været at styrke sårbare familier i forhold til forældrerollen, tryg tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien.

 

Kommunens sundhedsplejere har modtaget uddannelse i en række screeningsmetoder. Det gælder:

  • EPDS (The Edinburgh Postnatal Depression Scale) er et spørgeskema, som er lavet for at opdage patienter med fødselsdepression. Screeningen laves ved det tidlige graviditetsbesøg og igen ved barnets 2. måneders alder.
  • ADBB (Alarm Distress BaBy Scale) screening laves ved besøg omkring barnets 2., 4. (ved førstegangsfamilier) og 6. levemåned. Det gøres for at få en vurdering af, hvordan det går med barnets sociale udvikling og følelsesmæssige trivsel.
  • PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) screening laves ved barnets 9 måneders alder. Det er et standardiseret redskab til at evaluere mental sårbarhed hos et lille barn.

Projektet løber 2022 ud. Henover efteråret er der fokus på at skabe den gode overlevering til dagtilbuddene for børn, der kan have behov for en særlig støtte eller opmærksomhed i opstarten. I samarbejde med Socialstyrelsen holdes der temadag sidst i august, for at faggrupperne sammen kan styrke processen. Overleveringen vil ske i et tæt samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbuddet.

 

Under projektperioden har der desuden været fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupperne inden for børn og familieområdet i Nordfyns Kommune.

Kontaktinformation

Projektleder Lene Juul Hansen, tlf. 24 76 29 38
Leder af Sundhedsplejen Janni Birkkjær Norrbom, tlf. 23 42 94 21