Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Selvbetjening

Type
Vælg emne

Aktuelle lige nu

Sundhed og sygdom

Ansøg om kørsel til læge eller speciallæge

# Sundhed og sygdom

§18 puljemidler

# Sundhed og sygdom

Henvendelsesskema Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

# Sundhed og sygdom

Ansøgning kontaktpersoner for døvblinde

# Sundhed og sygdom

Ansøgning ledsagerordning

# Sundhed og sygdom

Ansøgning merudgifter

# Sundhed og sygdom

Ansøgning omsorgstandpleje

# Sundhed og sygdom

Ansøgning specialtandpleje

# Sundhed og sygdom

Ansøgning støtte til handicapbil

# Sundhed og sygdom

Kultur- og Fritidsfejring

Indstilling til pris og mesterskab

# Kultur- og Fritidsfejring

Udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget

Udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget

# Udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget

Anlægspulje til Borger og Landsbyinitiativer - søg her

Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

# Anlægspulje til Borger og Landsbyinitiativer - søg her

Puljen til lokale initiativer - søg her

Puljen til lokale initiativer

# Puljen til lokale initiativer - søg her

Kultur- og Aktivitetspuljen - søg her

Kultur- og Aktivitetspuljen

# Kultur- og Aktivitetspuljen - søg her

Anlægspulje til forsamlingshuse - søg her

Anlægspulje til forsamlingshuse

# Anlægspulje til forsamlingshuse - søg her

Skole og dagtilbud

Ansøg om Modersmålsundervisning

# Skole og dagtilbud

Anmeld Hjemmeundervisning

# Skole og dagtilbud

Bookning af Skolestuen Gyldensteen Strand

# Skole og dagtilbud

Abonnementservice

Abonnementservice

# Abonnementservice

Bolig og byggeri

Ansøgning botilbud

# Sundhed og sygdom, Bolig og byggeri

Anmeld rotter

# Bolig og byggeri

Byggegrunde

# Bolig og byggeri

Lejlighedsskiltning

# Bolig og byggeri, Til erhverv

Puljen til Landsbyfornyelse

# Bolig og byggeri, Til erhverv

Udendørsarrangement

# Bolig og byggeri

Byg & Miljø

# Bolig og byggeri

Grundejerforeninger

# Bolig og byggeri

Plandata

# Bolig og byggeri

Familie og Børn

Booking tandplejen

# Familie og Børn

NemPlads

# Familie og Børn

Underret om børn og unge

# Familie og Børn

Ansøg om merudgift børn og unge

# Familie og Børn

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

# Familie og Børn

Forpagtning af arealer

Skema til afgivelse af bud på forpagtet areal

# Forpagtning af arealer

Jobcenter

Selvbetjening Regres

# Jobcenter

Affald og miljø

Olietanke - Sløjfning af tank

# Affald og miljø

Jordvarmeanlæg

# Affald og miljø, Til erhverv

Olietanke - anmeldelse af tank

# Affald og miljø

Selvbetjening Genbrug og Renovation

# Affald og miljø

Til erhverv

Lejlighedsskiltning

# Bolig og byggeri, Til erhverv

Puljen til Landsbyfornyelse

# Bolig og byggeri, Til erhverv

Jordvarmeanlæg

# Affald og miljø, Til erhverv

Send faktura

# Til erhverv

Tilgængelighedsmærke

# Til erhverv

Nordfynske miljøpriser

# Fritid, Til erhverv

Veje og trafik

Klageblanket - Parkeringsafgift

# Veje og trafik

Basisskema

# Veje og trafik

Ændringsskema

# Veje og trafik

Ansøg om kommerciel servicevejvisning

# Veje og trafik

Ansøg om en Overkørsel

# Veje og trafik

Indberetning af stiønske

# Veje og trafik

Legater

Søg Inga Marie Lassens Mindelegat

# Legater

Søg Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindefond

# Legater

Søg Nordfyns Kommunes fælleslegat for værdigt trængende

# Legater

Ydelser og tilskud

Søg om lån til ejendomsskat

# Ydelser og tilskud

Fritid

Nordfynske miljøpriser

# Fritid, Til erhverv

Nordfyns Kommunes dagsordensystem

Nordfyns Kommunes dagsordensystem

# Nordfyns Kommunes dagsordensystem

Plejehjem

Ansøgning til plejehjem

# Plejehjem

Brevstemme

Brevstemme - anmod om at afgive stemme i hjemmet

# Brevstemme

Andet

Ansøgningsskema til træning efter § 11.7 i Center for Læring og Trivsel

# Andet

Indskriv elev

# Andet

Lån af lokaler

# Andet

Til/framelding til Seniorhusene

# Andet