Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udeskole og Udedagtilbud er sat på skinner i Nordfyns Kommune

Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune har lagt en plan for, hvordan Udedagtilbud og Udeskole skal indføres i Nordfyns Kommune. Det foregår i tre faser, hvor der gradvist skrues op for ude-aktiviteter for børn og unge i kommunens skoler og dagtilbud.

Første etape sker i skoleåret 2020/2021, hvor børnehusenes ældste børn, førskolebørn og 0.-3. klasse organiserer sig med 20-30 halve eller hele udedage årligt. Dagene bliver fordelt regelmæssigt hen over året. Administrationen tilrettelægger i samme periode et kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, så de er klædt på til omstillingen.

 

I det følgende skoleår, 2022-2023, gælder det dagplejen, de yngste fra børnehusene og skolernes mellemgruppe, hvor antallet af ugedage samtidig stiger til 30-40 halve eller hele udedage.

 

Til sidst bliver det udskolingens tur til at indføre udeskole, og med skoleåret 2023-2024 vil Udeskole og Udedagtilbud altså være fuldt gennemført i kommunens skoler og dagtilbud.

 

Udvalgsformand Anja Lund ser Børne- og Ungeudvalgets beslutning som en milepæl i udviklingen af de nordfynske skoler og dagtilbud.

    - Det er en spændende transformation, vi har besluttet og lagt en plan for. Vi har snakket ideen igennem med forældrerepræsentanterne i skole- og institutionsbestyrelserne, og der har været stor enighed om, at udeaktiviteter, forstået som aktiviteter væk fra klasseværelset eller børnehaven, skal fylde mere i børn og unges hverdag. Nu sætter vi handling bag, siger udvalgsformand Anja Lund.

 

Der vil løbende blive høstet erfaringer fra distrikternes arbejde med Udedagtilbud og Udeskole og dokumenteret effekt. Det vil blive indsamlet i kvalitetsrapporter. Der vil også ske erfaringsopsamling fra etape til etape, så konceptet kan justeres ind i forhold til de konkrete erfaringer.

 

Hvad er udeskole og udedagtilbud?

 

Udeskole er en bred betegnelse for undervisning, der  med udgangspunkt i fagenes mål, regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude. Udgangspunktet for udeskolen er, at læring sker i autentiske læringsmiljøer, hvor børn og unge anvender teoretisk viden og færdigheder i relevante omgivelser.

 

Udedagtilbud er en øget anvendelse af ude - og lokalmiljø, hvor leg og læring og frisk luft er med til at styrke børns fantasi, motorik, fællesskaber og almene trivsel. Der veksles mellem nærmiljø, kulturelle miljøer og arbejdes bredt i forhold til læringsmålene i den nye dagtilbudslov.

 

Hvad gør udetilbuddet for børn og unges læring?
Der er evidens for følgende effekter af udetilbuddet: 

  • Det giver øget fysisk aktivitet, øget sundhed og bedre motorik
  • Det skaber mulighed for nye relationer på tværs af gruppen
  • Det fremmer den sociale forståelse
  • Et mere aktivt, undersøgende og fabulerende sprog i uderummet.
  • Hands-on oplevelser, dvs. meningsfulde oplevelser i børneperspektiv,
    vi husker ibilleder og lærer ved at gøre
  • Øger koncentrations- og fordybelsesevnen
  • Færre konflikter, større engagement, mere nysgerrighed
  • Kendskab til og samarbejde med lokale aktører i nærområdet

Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, mobil 23 60 37 52