Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vedligeholdelse

Hvem vedligeholder de offentlige veje?

Det påhviler Nordfyns Kommune som vejmyndighed at holde de offentlige veje (kommuneveje) i stand, som trafikken kræver. Kommunen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres, og afholder udgifterne hertil, medmindre andet er bestemt.

Hvem vedligeholder de private fællesveje?

En privat fællesvej er en vej, der giver adgang til flere ejendomme.

Det påhviler ejerne af de ejendomme, der grænser ud til en privat fællesvej, at holde vejen i den stand, som trafikken kræver og at deles om udgifterne hertil.

Vejmyndigheden anbefaler, at der på de private fællesveje tinglyses en deklaration om vejenes vedligeholdelse samt en udgiftsfordeling, for at undgå eventuelle fremtidige uoverensstemmelser. Deklarationen bør også indeholde en fordelingsnøgle til udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse. Ved tinglysning af en sådan deklaration kan man i de fleste situationer undgå et vejsyn.

Projektleder

Sofie Lind Petersen