Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt i Gamby Å

I efteråret 2019 udførte Nordfyns Kommune en forundersøgelse for at belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Gamby Å. Vandløbet er udpeget til en indsats i form af henholdsvis en udskiftning af vandløbsbunden og etablering af sandfang

Projektet var en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. o10396) og blev derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen var at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt.

Læs forundersøgelsen her.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00