Ny teknologi skal optimere og sikre rene toiletter

16.09.2020

Bevægelsessensorer installeret på de offentlige toiletter skal kaste lys over, hvor meget og på hvilke tidspunkter toiletterne i Nordfyns Kommune bruges. Det er værdifuld viden, når der planlægges rengøring og tages stilling til åbningstider.

 
 

Rengøring af offentlige toiletter er en vigtig, men også omkostningstung opgave i kommunerne. Det gælder ikke mindst, når toiletterne befinder sig i yderområderne, hvor der kan være langt mellem besøgene, og der måske slet ikke har været besøg siden sidste rengøring. 

    For ikke at træffe beslutninger på fornemmelser og gisninger har Nordfyns Kommune taget teknologi i brug for at få indblik i brugsmønstrene omkring kommunens toiletter. I dag er der døgnåbent på en del af toiletterne. På de nyere toiletter er der en tidslås på døren, der automatisk låser toiletterne af for natten. Det sker blandt andet for at minimere risikoen for hærværk i nattetimerne.

    Nordfyns Kommune har etableret sensorer, der registrerer, hvor ofte og på hvilke tidspunkter de offentlige toiletter benyttes. Det åbner blandt andet mulighed for at tilpasse rengøring og åbningstider efter behovene.

    Nogle af kommunens toiletter i yderområderne er vinterlukket fra uge 43 til og med uge 12, men kommunen kender ikke det reelle behov for brug af toiletterne uden for dette tidspunkt. Det er noget af det, som kommunen kan få klarhed over ved brug af sensorerne. Desuden åbner sensorerne mulighed for at tilpasse rengøringen, så der bliver gjort rent efter et vist antal besøg, frem for rengøring på faste tidspunkter.

 

Spidsbelastning i sommerhalvåret    

I sommerhalvåret oplever Nordfyns Kommune ekstra søgning de offentlige toiletter, især omkring blå flag strandene i kommunen. Det indebærer, at kommunen ud over en daglig rengøring også har en ekstra "soignering" i løbet af dagen. I dag er tidspunkterne for disse tiltag fastlagt ud fra et skøn. Ved at afdække på hvilke tidspunkter toiletterne bliver brugt mest, kan man tilpasse rengøringstidspunkterne, så der planlægges rengøring efter de mest benyttede perioder.

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm siger:

    - Det betyder på en og samme tid bedre service for brugerne kombineret med mere effektivt ressourceforbrug. Det kan tilmed være en indikator for, hvor meget bestemte områder benyttes. Derfor kan man med udgangspunkt i data om toiletbrug tilpasse andre tiltag som eksempelvis tømning af affald og lign på området. Dette vil give en bedre udnyttelse de nuværende ressourcer samt kunne effektivisere kørsler til områder, der kun benyttes af få brugere.

 
Kontaktinformation

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget, 2115 3082
Louise Rasmussen, driftschef, 2346 9928
Keld Olsen, gartnerformand, 2371 8073