Nordfyn: Ny ambitiøs klima- og miljøpolitik på trapperne

14.05.2020

Onsdag den 13. maj 2020 drøftede Teknik- og Miljøudvalget den kommende klima- og miljøpolitik. Politikken skal sætte retning for Nordfyns Kommunes arbejde med FN's Verdensmål inden for det tekniske område.

 
 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede fokus og retning for arbejdet med at skabe et grønnere Nordfyn på den lange bane. Der er særligt fokus på vedvarende energi og på håndtering af klimaudfordringer i relation til oversvømmelser ved stormflod og skybrud.

 

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget siger: - Vi ønsker at hæve ambitionsniveauet og sende et tydeligt signal om, at Nordfyns Kommune arbejder målrettet og langsigtet med at styrke vores indsatser på området for klima og miljø. Jeg mener også, at vi med det udgangspunkt viser, at vi lytter til borgernes ønsker om handling nu til fordel for vores klima og miljø. Det er og skal vi være sammen om - den enkelte borger, virksomhederne og kommunen i fællesskab.

 

Alle kan bidrage

Borgerne, virksomhederne og kommunen er helt nødvendige aktører og samarbejdspartnere, hvis målet om at skabe et mere grønt og bæredygtigt Nordfyn skal lykkes. I den kommende politik sættes retning og mål for de kommunale initiativer, som kræver samarbejde med virksomheder og borgere. Tilsvarende lægges der op til såvel et borgerspor som et virksomhedsspor, hvor henholdsvis borgere og virksomheder igangsætter og samarbejder om klima- og miljøtiltag.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle borgere og virksomheder med pengepungen og ved ændret adfærd kan gøre meget i det daglige. Det er ifølge Anders Tningholm muligt at flytte en stor del af resurseforbruget i en bæredygtig retning. Men også kommunen har en vigtig rolle at fylde ud.

    - Det er vigtigt, at vi som kommune faciliterer og understøtter større projekter og samskaber initiativer, så der bliver synergi mellem de private og offentlige tiltag. Det er også vigtigt at få kigget nærmere på det kommunale indkøb med bæredygtighedsbrillerne på, siger han.

 

Den nye Klima- og Miljøpolitik vil gælde fra 2021, hvor den erstatter den nuværende Politik for Miljø og Energi 2016-2020. Den nuværende politik og tilhørende strategi indeholder indsatser på CO2-reduktion, materialevalg, affaldssortering og vandforbrug. Der er igangsat tiltag, og effekten kan aflæses i kommunens drift og initiativer i dag.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82

Natur- & Miljøchef Mette Højby, mobil 29 74 33 84