Nordfyn: Otte borgere smittet med Covid-19

31.08.2020

Inden for den seneste uge er der otte borgere, der er testet positive for Covid-19 i Nordfyns Kommune. Det betyder, at Nordfyns Kommune nu får særlig opmærksomhed fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 
 

Da Nordfyns Kommune er en mindre kommune, skal der kun seks smittede borgere til, før smittetrykket kommer over de 20 smittede per 100.000, som gør at kommunen kommer på observationslisten - og det er det, der er sket i den givne situation.

 

Der er dog grund til at understrege, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke lægger op til de intensiverede foranstaltninger, som man har set i visse andre kommuner med øget smitteudbrud, f.eks. lukning af plejecentre for besøg, nedlukning af skoler, indførelse af mobile testcentre mv.

 

Hvor er der smitte?

Konkret er der konstateret smitte blandt forældre til børn i to af kommunens børnehuse. Det gælder Børnehuset Kernen i Morud og Børnehuset Mælkevejen i Søndersø.

 

Der er tillige konstateret Corona-smitte hos en bruger på Nordfyns Værkstedet.

 

Forældre, brugere og personale er fuldt informerede om smitten de nævnte steder, og Styrelsen for Patientsikkerhed er inddraget for smitteopsporing og afklaring af øvrige forebyggende initiativer.

 

Nordfyns Kommune overholder alle retningslinjer og anvisninger fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at forebygge yderligere smitte.

 

Smittekæder afdækket

Smitteopsporingen peger på, at den øgede Covid-19 smitte er koncentreret omkring to familier. De to familier er kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, og der sket afklaring mht. til isolation. Dermed er vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der hersker klarhed over smittekæderne, og at smitteudbruddet er under kontrol.

 

Det er også baggrunden for, at Styrelsen på det foreliggende grundlag ikke ser grund til at sætte ind med yderligere foranstaltninger.

 

Nordfyns Kommunes særlige krisestab øger sine aktiviteter, hvor der følges op i takt med at de daglige smittetal bliver offentliggjort.

 

Der vil blive kommunikeret løbende med det sigte at holde kommunens borgere, presse mv. orienteret om udviklingen.

 
Kontaktinformation

Chef for Sundhed og Rehabilitering Judith Poulsen, mobil 29 17 35 68

Presse- og kommunikationsansvarlig Søren Oldenborg Berg, mobil 29 16 09 82