Budget 2020: Cirka 60 borgere deltog i borgermøde

03.10.2019

Cirka 60 borgere var mødt op, da Nordfyns Kommune her til aften holdt orienterings- og debatmøde om budget 2020. Foruden borgerne deltog også repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og administrationen.

 
 

Flere ældre, færrre børn i den skolepligtige alder, mangel på velfærdsmedarbejdere, behovet for flere i arbejde og forskellene mellem land og by. Borgmester Morten Andersen kridtede banen op, da han i sin indledning til borgermødet ridsede de velfærdsudfordringer op, som Nordfyns Kommune står midt i og kommer til at arbejde med i årene frem.

 

Borgmester: Vi har aldrig været flere

Borgmester Morten Andersen havde dog også positivt nyt at fortælle.

    - Vi har aldrig været flere borgere i kommunen. Faktisk er vi blevet 200 borgere flere end på samme tidspunkt sidste år, og den største stigning nogensinde.

    Borgmesteren kunne desuden fortælle, at der er en helt ny brandingstrategi på vej, som skal skabe endnu større fremgang i borgerantallet, med afsæt i en øget branding af kommunens særlige styrker på friluftsområdet.

 

Udgiftspres kræver handling

Morten Andersen understregede, at der skal skabes balance i budget 2020, så Nordfyns Kommune kan videreføre de seneste års positive takter med sund økonomi, øget grundsalg og befolkningstilvækst. Med udgangspunkt i indeværende års budget tegnede han billedet af en økonomi, som er udfordret og bliver endnu mere udfordret i årene fremefter.

    - Børne- og Ungeområdet i særligt udfordret, og hvis ikke vi gør noget, vil der være behov for 45 mio. ekstra næste år. Så grelt kommer det ikke til at gå, fordi vi sætter nogle initiativer i gang, men det understreger behovet for en fortst stram styring af økonomien, sagde borgmester Morten Andersen.

 

Debat i seks cafeer
Selve debatten foregik i caféer, der var organiseret i seks temaer efter de politiske udvalg. Hver café var bemandet med den respektive udvalgsformand og udvalgsnæstformand samt repræsentanter fra administrationen.

 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, 40 40 24 47
Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, 20 31 26 84