Digital træning i eget hjem højner ældres livskvalitet

18.03.2019

Hjemmeplejen i Nordfyns Kommune er i gang med at afprøve et nyt tilbud til ældre om træning i eget hjem. Formålet er at øge borgernes fysiske styrke, selvstændighed og ikke mindst deres livskvalitet.

 
 

Fremover får ældre borgere i Nordfyns Kommune mulighed for at lave både benbøjninger og balanceøvelser, når de får besøg af hjemmeplejen i deres hjem.

 

Borgerne får tilbud om at lave 2 x 20 minutters personlig styrketræning om ugen hjemme hos sig selv. Træningen foregår sammen med den medarbejder fra hjemmeplejen, der normalt kommer i hjemmet, og med hjælp fra det digitale træningsprogram, DigiRehab. Programmet er målrettet ældre i hjemmeplejen.

 

Formålet er at gøre de ældre fysisk stærkere og øge deres livskvalitet. Styrketræningen kan f.eks. gøre det muligt for den ældre at genvinde evnen til at gå på toilettet eller stå ud af sengen ved egen hjælp.

 

"Vi ved, at træning gør de ældre mere selvhjulpne og dermed også giver mere livskvalitet. Vi mener, at det er en styrke at træningen foregår i de ældre vante miljø. Det vil udvide rammerne for, hvad de ældre kan og dermed give de ældre bedre mulighed for at leve det liv, den enkelte ønsker", siger afdelingsleder Helle Winther Dahl for ældreområdet i Nordfyns Kommune.

 

Midler til den ekstra træning kommer fra en national pulje til bedre bemanding på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor Nordfyns kommune har fået 2,9 mio. kr. Disse penge er anvendt til at ansætte en ergoterapeut til hvert af de tre plejecenterområder, hvor de står for at afvikle holdspil på plejecentrene. I hjemmeplejen får mange af medarbejderne mulighed for at gå op i tid, så de kan stå for træningen med DigiRehab sammen med borgerne.

 

Win-win

Det digitale træningssystem tilgås på en IPad i borgernes eget hjem. Programmet hjælper medarbejderen med at teste borgerens styrke, og med afsæt i resultaterne lægger programmet et personligt træningsprogram for borgeren. Øvelserne kan ses på en video, og medarbejderen hjælper borgeren med at udføre øvelserne korrekt.

 

"Det giver stor værdi, at medarbejderne i hjemmeplejen med støtte fra DigiRehab kan udføre denne opgave. Medarbejderne får mulighed for at udvide den tid, de er sammen med borgerne, og på en konstruktiv måde, der giver ekstra arbejdsglæde og øget trivsels til de ældre. Det er win-win", siger Helle Winther Dahl.

 

De første borgere har ved hjælp af programmet fået lagt et skræddersyet 12 ugers træningsforløb. Efter forløbet evalueres indsatsen. Hjemmeplejens medarbejdere uddannes løbende til træningsopgaverne, og derefter vil stadig flere borgere få tilbuddet om et personligt træningsforløb.

 

Case: Der vil kunne aftales demonstration i borgers hjem.

 
Kontaktinformation

Afdelingsleder for Ældreområdet i Nordfyns Kommune, Helle Winther Dahl, tlf. 2177 6522