Trivselsmåling bringer Nordfyns Kommune i top på Fyn:Nordfynske skoleelever trives bedst

17.01.2019

Trivslen blandt eleverne på de nordfynske skoler er i top. Med hele 94 % af kommunens elever placeret i kategorien med den højeste trivsel, er Nordfyns Kommune den bedste kommune på Fyn. Det fremgår af den seneste trivselsmåling fra Undervisningsministeriet.

 

Arkivfoto fra Søndersø Skolen

 

Nyheden vækker stor glæde hos formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund.

    - Det vidner om, at der bliver arbejdet seriøst med trivslen ude på vores skoler, og at indsatsen giver pote. Vi skal have fokus på det gode børneliv, og det viser undersøgelsen, at vi har i Nordfyns Kommune. Trivsel er en forudsætning for, at børnene lærer noget, og det er med til at styrke børnene i deres udvikling, siger hun.

 

Læringsfællesskaber virker

Ifølge skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen er det især en strategisk satsning på læringsfællesskaber, der har båret frugt. I Nordfyns Kommune arbejder alle lærere og pædagoger i læringsfællesskaber. Med afsæt i indsamlet data har de hele tiden fokus på at forbedre arbejdet med den enkelte elev og det fællesskab, som eleven indgår i. Derfor skal der ifølge Gitte Høj Nielsen også sendes en stor ros til kommunens lærere, pædagoger og ledere.

     -  Det kræver dygtige ansatte at understøtte og sikre elevernes sociale og faglige trivsel. Det har vi i Nordfyns Kommune, og derfor er trivselsmålingen endnu en anledning til at rose det engagerede arbejde, som hver dag udføres i de nordfynske folkeskoler, siger Gitte Høj Nielsen.

 

Ved siden af de fælles indsatser har skolerne deres egne lokale initiativer, som også har til formål at højne elevernes trivsel. Nogle skoler arbejder med venskabsklasser, legepatruljer og udeskole. Andre skoler arbejder med trivselsforløb eller følger hinandens undervisning for hele tiden at forbedre den pædagogiske praksis.

 

Om undersøgelsen

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI-Login. På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

  • I målingen i  2015/2016 var Nordfyns Kommune den 51. bedst placerede kommune i Danmark med 93% i højeste kategori.
  • I 2016/2017 den 20. bedst placerede kommune i Danmark med 94% i den højeste kategori.
  • I 2017/2018 er Nordfyns Kommune nummer 16 i Danmark - stadig med 94% i den højeste kategori. Placeringen vidner altså om, at det er lykkes Nordfyns Kommune at fastholde en høj trivsel blandt skoleeleverne, mens andre kommuner generelt har oplevet et fald i trivslen.

Læs mere om undersøgelsen

 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, 21 59 84 16

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, 23 60 37 52