Analyse af det specialiserede område går i gang

25.01.2019

Med valg af konsulentvirksomhed er der nu sat gang i den analyse af det specialiserede område, som var en del af budgetforliget i Nordfyns Kommune. Det specialiserede område omfatter inklusion, specialundervisning, specialdagtilbud, Center for Læring og Trivsel samt Nordfyns Børne- og Familiecenter.

 
 

Til at forestå analysen er valgt KL's konsulentvirksomhed KLK, der har foretaget tilsvarende analyser for andre af landets kommuner og derfor har stor erfaring med opgaven.

 

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund glæder sig til resultatet af undersøgelsen.

    - Vi går i gang, fulde af respekt for den store indsats, som ledere og medarbejdere allerede gør i dag, og så udvikler vi organiseringen og samarbejdet, så vi bliver endnu bedre gearet til løse opgaven bedst muligt med barnets perspektiv, siger udvalgsformand Anja Lund.

 

Ledere og medarbejdere er vigtige aktører

Der har i den forløbne uge været holdt informationsmøder internt i organisationen om den proces, man nu går i gang med, og som personalet i høj grad bliver en del af.

    - Vi skal sikre, at vi har en organisering, der bedst muligt understøtter opgaven - og at der ikke hersker tvivl om opgaven. Desuden skal vi sikre, at vi hele tiden dokumenterer effekten af vores tilbud og indsatser. Det siger sig selv, at vores personale er vigtige aktører i den proces", siger direktør for Børn og Unge Ejner Jensen.

 

Analysen kommer til at omfatte en kortlægning af Nordfyns Kommunes tilbud inden for specialområdet - og en afdækning af, hvordan de forskellige fagligheder samarbejder omkring barnet. Derfor munder analysen ud i konkrete anbefalinger til, hvilke samarbejdsrelationer, der med fordel kan styrkes og udbygges for at få den bedste effekt i barnets perspektiv.

 

Der vil desuden blive peget på udviklingsmuligheder med anbefalinger til organisering, visitation, tilbud og samarbejdsmodeller.

 

Som grundlag for analysen bruges:

  • Indsamling af data
  • Interview med fokusgrupper
  • Spørgeskema
  • Workshops
  • Brugerinterviews

 

Resultatet af undersøgelsen bliver præsenteret for kommunalbestyrelsen d. 30. april 2019.

 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, 21 59 84 16

Direktør for Børn og Unge Ejner Jensen, mobil 21 59 85 09