Eksperiment: Idræt og høj puls skal koble sundhed med god læring

06.09.2018

Søndersøskolen har sat gang i et minieksperiment, der skal bane vejen for øget brug af idrætstimer for at øge skolebørns sundhed og koncentrationsevne. Projektet har rod i den opdaterede Vision 2021, som netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

 
 

Som opfølgning på Nordfyns Kommunes opdaterede Vision 2021 har Søndersøskolen sat gang i et minieksperiment, der skal afdække, hvordan man på én gang gør det sjovt, sundt og udfordrende at bevæge sig.

 

I den seneste udgave af den nationale sundhedsprofil placerer Nordfyns Kommune sig med den største procentvise andel af overvægtige i landet, og det er den udvikling, som minieksperimentet skal være med at vende.

 

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund siger: "Det er et superspændende projekt, der  rammer plet i forhold til det, som kommunalbestyrelsen ønsker at fremme. Vi vil sundheden rigtig meget, og børnene er det helt rigtige sted at starte, når vi vil skubbe i retningen af livslange sunde vaner".

 

Skoleleder Jan Møller-Iversen siger: "Erfaringer fra Svendborg Kommune viser, at høj puls både gavner børns sundhed og koncentrationsevne. I vores eksperiment vender vi perspektivet og spørger: Når vi nu ved, at det virker, hvorfor gennemfører vi det så ikke bare i vores skoler?"

 

Seks ugentlige idrætstimer

Som et forsøg tilbyder Søndersøskolen seks idrætstimer til børnene i en 3. klasse. Det er dog ikke så meget børnene, der er forsøgskaniner, men snarere deres lærere. Hensigten er nemlig at afdække, hvilke forhindringer lærerne ser for, at løsningen bliver permanent.

 

"Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan skabe en skole, hvor det er sjovt at bevæge sig. Hensigten er at give eleverne forudsætningerne for at træffe det sunde valg livet igennem", siger skoleleder Jan Møller-Iversen.

 

Eksperimentet rækker direkte ind i den vision, som kommunalbestyrelsen netop har godkendt, især målsætningen om at skabe "Det gode og sunde børneliv". 

 

"Under forsøget vil der ikke være løftede pegefingre eller formaninger til elever og forældre. Der er fokus på, at det skal være sjovt at være fysisk aktiv", siger Jan Møller-Iversen. 

 

De ekstra idrætstimer vil fortrinsvist foregå på skolens udearealer, der netop spiller op til et aktivt udeliv. Projektet løber til og med den 14. september.

 

MAKE A MOVE: Hvad siger erfaringerne?

Søndersøskolen har fundet inspiration til eksperimentet fra Svendborg Kommune, som har 10 års erfaring med ekstra idrætstimer til elever i indskolingen. I Svendborg kommune har man kunne konstatere følgende effekter at seks lektioners ugentlig motion:

  • Børnene får en nedsat risiko for type IIdiabetes til næsten det halve af normalt
  • Børnene bliver i bedre fysisk form
  • Børnene får bedre koordination og balance
  • Børnene bliver stærkere
  • Børnene bliver mindre fede
  • Børnene får lavere risiko for rygproblemer
  • Der er mere bevægelse og koncentration i flere fag
  • Der er mere ro i timerne
 
Kontaktinformation

Formand for Børn og Ungeudvalget Anja Lund, tlf. 21 59 84 16

Skoleleder Jan Møller-Iversen, Søndersøskolen, tlf. 30 59 15 24