Budget 2019: Over 100 borgere deltog i borgermøde

12.09.2018

Godt 100 borgere var mødt op, da Nordfyns Kommune her til aften holdt orienterings- og debatmøde om budget 2019. Foruden borgerne deltog også repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og administrationen.

 
 

Hvordan skaber man balance mellem indtægter og udgifter? Kan man ikke bare bruge af kassen? Og hvad med lokalsamfundenes fremtid, hvis der reduceres i de lokale pasningstilbud? Det var nogle af de spørgsmål, der blev vendt på aftenens debatmøde på Tingstedet i Søndersø.

 

Borgmester Morten Andersen kridtede banen op, da han i sin åbning opsummerede de økonomiske udfordringer, som Nordfyns Kommune står over for.

 

- Hvis vi fortsætter med det samme udgiftsniveau over de næste fire år, uden at prioritere politisk, så vil vi skulle hive 69,3 mio. kr. ud af vores likvide beholdning, og så vil der ikke gå mange år, før vi kunne dreje nøglen. Sådan går det naturligvis ikke, fordi vi politikere er valgt til at prioritere, sagde borgmesteren blandt andet.

 

Borgmesteren lagde derfor op til, at der skal skabes balance i budget 2019, så Nordfyns Kommune kan videreføre de seneste års positive udvikling med sund økonomi, øget grundsalg og befolkningstilvækst.

 

Debat i seks cafeer
Selve debatten foregik i caféer, der var organiseret i seks temaer efter de politiske udvalg. Hver café var bemandet med den respektive udvalgsformand og udvalgsnæstformand samt repræsentanter fra administrationen.

 

Borgmester Morten Andersen var tilfreds med aftenens debatmøde.

- Der har været en rigtig god spørgelyst ude i cafeerne, og folk har været gode til at dykke ned i de enkelte fagområder. Det var præcis det, der var formålet med mødet.

 

Der kom fra flere af de fremmødte input til, hvordan Nordfyns Kommune kan forbedre sin budgetproces, så den bliver mere overskuelig og forståelig for borgerne. Inputtene vil indgå i evalueringen af årets proces og vil dermed få indflydelse på budgetprocessen fremadrettet.

 

151 høringssvar

Høringsperioden er afsluttet, og der er indkommet i alt 151 høringssvar, inklusive de interne svar fra kommunens forskellige samarbejdsorganer (MED-systemet). Læs høringssvar

 

Nedenfor kan du læse, det materiale, som dannede udgangspunkt for diskussionerne i debatcaféerne.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, 40 40 24 47
Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, 20 31 26 84