Nordfyns Kommune: Kystskolen er certificeret "udeskole"

09.10.2018

Kystskolen har papir på, at den er god til at trække naturen og det nære miljø ind i undervisningen. Skolen kombinerer praktiske oplevelser i det fri med læring og faglig udvikling. 

 
 

Kystskolen blev i torsdags certificeret som DGI Udeskole. Det blevet fejret med taler, sang, flag og sund hygge i klasserne.

 

Kystskolens undervisere har det sidste år været igennem et udviklingsforløb, hvor alle lærere og pædagoger har modtaget undervisning i den særlige udeskolepædagogik. Mellem modulerne har lærerne brugt det, de har lært, med børnene som "forsøgskaniner". 

    - Det er et fantastisk projekt, der understøtter vores vision om sundhed gennem hele livet. Det at inddrage udelivet som en del af skolegangen giver en meget mere varieret og sjov skoledag. Børnene får de sunde vaner ind tidligt i livet, og det går ovenikøbet hånd i hånd med god læring, siger formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund.

 

Hun peger på, at projektet afhængigt af erfaringerne vil blive opskaleret til skolens øvrige skoler.

    - Det er den måde, vi i kommunalbestyrelsen gerne ser, at der bliver arbejdet på, nemlig at prøve tingene af i praksis med minieksperimenter, og så brede projektet ud, hvis erfaringerne ellers er gode og skaber værdi. Mere indviklet behøver det ikke at være, siger Anja Lund.

 

I samarbejde med DGI

Lærerne og pædagogerne er blevet undervist af specieluddannede folk fra DGI. Derudover har Kystskolen selv uddannet to Udeskole-tovholdere.

 

Udeskole-indgangsvinklen til undervisningen går på at udfordre de gængse læringsmiljøer og undervisningen i klasselokalet, ved at tage det lærte i klassen uden for skolens rammer og eksperimentere med det - en slags hjemme-ude-hjemme-undervisning.

    - Det går helt i spænd med den måde, Kystskolen har opbygget børnenes skema på. Hver onsdag året rundt er en fagdag, hvor klasserne kun har et fag. Her kan eleverne og lærerne fordyde sig i emner og sammen gøre undervisningen mere spændende, fortæller distriktsskoleleder Morten Wettergren.

 

Erfaringer frav andre dele landet viser, at udeskole-perspektivet øger elevernes læring og trivsel, styrker inklusionen og giver eleverne en sundere hverdag.

    - Netop den sundere hverdag har været Kystskolens væsentligste begrundelse for at starte arbejdet med Udeskole.  Vi har også set det som en fantastisk mulighed for at komme endnu længere med folkeskolereformens tanker, siger Morten Wettergreen

 

Om certificeringen

Certificeringen understreger, at Kystskolen har fokus på at udvikle en varieret skoledag, som skaber samspil mellem forskellige læringsarenaer, at undervisningen inddrager skolens nærområde, og at skolen har fokus på læring i bevægelse.

 

Skolen har arbejdet med fire udeskoler: den grønne - naturen, den blå - vandet (hav, å og sø) den brune - kulturinstitutioner og den grå - byen.

 

Projektet er kommet i stand med støtte fra Børne- og Ungeforvaltningen i Nordfyns Kommune og Nordea Fonden. 

 
Kontaktinformation

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund,  2159 8416

Distriktsskoleleder Morten Wettergren, 6482 7949 / 2159 8516