Nordfyns Kommune præsenterer sit hidtil bedste regnskab

22.03.2018

Med et overskud på 65,5 mio. kroner har Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune netop vedtaget det bedste regnskab i kommunens historie. Flere borgere, øget grundsalg samt flere i arbejde og dermed færre overførselsudgifter til ledige - det er nogle af forklaringerne på det gode resultat.

 
 

"Resultatet er helt grundlæggende udtryk for, at vi har styr på Økonomien i Nordfyns Kommune. Vi har i vores løbende budgetopfølgninger haft et godt greb om vores udgifter, og det er baggrunden for at vi ender ud med det her overskud", siger borgmester Morten Andersen.

 

Når overskuddet er en del større end forventet, skyldes det især:

  • Kommunens udgifter til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet er mindre end forventet.
  • Kommunen har haft lavere driftsudgifter på serviceområderne og dermed et bedre driftsresultat end forventet.
  • Øgede budgetoverførsler på drift og anlæg til det kommende år.
  • Flere borgere i selvforsørgelse og dermed færre overførselsudgifter.

 

Til forklaringen af det positive resultat hører også, at der er behov for at overføre budgetterede midler fra det ene år til det næste. Samlet overfører kommunen uforbrugte driftsmidler for 43,2 mio. kr. til 2018.

 

"Med et drfts- og anlægsudgifter på 1,8 mia. kr. vil der være afvigelser mellem budget og regnskab. Vores anlægsbudget afspejler den fortsatte prioritering af vækst og udvikling i Nordfyns Kommune, og 2017 har været endnu et år med god gang i anlægsbudgetterme", siger Morten Andersen.

 

I 2017 blev der investeret i anlæg for 80,3 mio. kr. Her kan nævnes etableringen af et idræts- og kulturcenter i Otterup, som fortsat pågår, og færdiggørelsen af cykelstiforbindelsen mellem Morud og Søndersø.

 

"Vi forfølger en vækststrategi i Nordfyns Kommune, og vi kommer i mål med rigtig meget. I 2017 solgte vi 30 byggegrunde og tangerede dermed rekorden fra 2016. Samtidig kan vi konstatere, at vores indbyggertal fortsat er i vækst, og det påvirker også vores økonomi i positiv retning", siger Morten Andersen.

 

Stor økonomisk ansvarlighed i hele organisationen

Ifølge Kommunaldirektør Morten V. Pedersen så skyldes den gode økonomi, at der er udvises stor økonomisk ansvarlighed i hele organisationen, ligesom der er lagt en stærk og robust økonomistyring ned over budget- og regnskabsprocessen.

 

"Vi følger udviklingen i vores udgifter meget tæt hen over året, blandt andet med vores budgetopfølgninger. Samtidig har vi med den økonomiske politik det lange lys på og planlægger ikke bare for et budgetår ad gangen, men med et længere perspektiv. Det giver færre overraskelser i løbet af  året og muligheden for at forfølge mere langsigtede mål", siger Morten V. Pedersen.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, mobil 20 31 26 84