Nordfyn: Virksomhederne passer på miljøet

18.05.2018

De nordfynske virksomheder har godt styr på miljøet. Det konstaterer udvalgsformand Anders Thingholm, efter at Teknik- og Miljøudvalget netop har behandlet årsberetningen for miljøtilsyn.

 
 

"Der er altid forhold, som kan gøres bedre og rettes op, men det er forvaltningens oplevelse, at der en rigtig stor bevidsthed om miljøet. Derfor har forvaltningens 74 tilsyn på virksomheder i 2017 også kun ført til mindre påtaler", siger udvalgsformand Anders Thingholm. Han ser i den forbindelse gerne, at virksomheder, der gør noget ekstra for miljøet, fremover belønnes med en nordfynsk miljøpris.

 

Kommunen bliver positivt modtaget

Der er regler for, hvor ofte virksomheder og landbrug skal have besøg af kommunen. Reglerne beskriver også de ting, som kommunen skal føre tilsyn med og holde øje med.

De forhold som fylder mest er, hvordan virksomhederne påvirker omgivelserne. Det kan fx være støj, spildevand og lugt. Men også opbevaring og håndtering af kemikalier kigges der grundigt efter. Hvis ikke virksomhederne opfylder lovgivningen, har kommunen pligt til at påtale det.

 

"Vi oplever, at vi bliver positivt modtaget, og vi har en rigtig god dialog. Faktisk er det ofte virksomhederne selv, der kontakter os, fordi de gerne vil gøre en ekstra indsats for at påvirke omgivelserne mindst muligt. Det er en positive udvikling, som vi også kan se i tilsynsberetningen" siger natur- og miljøchef Mette Højby.

 

Idéen om en miljøpris til virksomheder kan hurtigt blive en realitet. Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at FNs verdensmål skal spille en større rolle i udvalgets arbejde fremover, hvilket falder godt i tråd med en nyindstiftet miljøpris.

 

"FNs verdensmål nr 12 siger noget om bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det er et af de parameter, som fremover bliver bærende i en miljøprisen til virksomheder", siger Anders Thingholm.

 

Læse mere om FNs verdensmål

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 2115 30 82

Natur- og miljøchef Mette Højby, mobil 29 74 33 84