Nordfyns Kommune: Ny trafiksikkerhedsplan skal ændre trafikanters adfærd

20.12.2018

Med afsæt i et borgermøde i Skamby Multihus ligger er et forslag til ny trafiksikkerhedsplan klar til godkendelse. Planen skal sikre øget fokus på trafikanternes adfærd.

 
 

- Jeg ser det som en både visionær og enestående plan. Vi er en af de første kommuner, der for alvor satser på at ændre på trafikanternes adfærd. Jeg tror, at de fleste kan genkende behovet for mere hensyn og opmærksomhed i trafikken, så derfor dér, vi lægger hovedvægten, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

 

Anders Thingholm glæder sig samtidig over, at kommunens stiplan er blevet en integreret del af trafiksikkerhedsplanen, og på den måde er en aktiv del af arbejdet med at skabe øget trafiksikkerhed.

 

Den nye trafiksikkerhedsplan betyder øget fokus på trafikanterne, når kommunen fremadrettet skal arbejde med trafikstkkerhed. Undersøgelser viser nemlig, at trafikanternes adfærd spiller en rolle i 90 % af alle de trafikuheld, der sker.

 

Den nye trafiksikkerhedsplan lægger op til at fortsætte og videreudvikle det gode samarbejder med kommunens lokalråd og andre aktive bidragsydere. Lokalrådene har blandt hjulpet med at udpege særlige farlige steder i lokalområderne og har givet en hånd med, når der er gennemført kampagner for at øge trafiksikkerheden,

 

Forslaget til trafiksikkerhedsplanen har været behandlet, først i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. Den er nu underlagt en høringsperiode, og forventes endelig vedtaget i februar 2019.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21153082 / 24828912