Invitation til 1. spadestik til cykelstien mellem Søndersø og Skamby

11.09.2019

Torsdag d. 19. september 2019, kl. 08.30. Adresse: Ved Søndervang 1, 5485 Skamby

 
 

Program:

 • Tale ved: Udvalgsformand Anders Thingholm
 • 1. spadestik
 • Herefter serveres morgenbrød, kaffe og te.

Fakta:

 • Strækning: Søndersø til Skamby
 • Længde: 3398 m
 • Asfalteret bredde: 2,5 m
 • Total asfaltareal: ca. 9500 m2
 • Belysning: Belyst med 89 nye master med LED-belysning.
 • Krydsninger:
  Sikker krydsning af Sandvad ved en præfabrikeret betontunnel, længde = 11,7 m
  Krydsning af 2 vandløb
 • Jordarbejder: Ca. 6000 m3 jord skal flyttes og 900 0m3 muldjord.
 • Afvanding: Cykelstien afvandes ud fra principperne i "Hold på vandet"-projektet hvor alt regnvand håndteres inden for projektet. Der ledes ikke regnvand i eksisterende 
  å-løb mm.
 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 30 82

Projektleder Morten Hoff Grønwald, mobil 92 43 94 56