1. spadestik: Byggemodning v/Horsebækvej, Otterup

01.03.2019

Tid: Torsdag d. 14. marts 2018 kl. 09.00. Sted: Horsebækvej 30

 
 

PROGRAM:
 

Tale ved borgmester Morten Andersen.
Herefter 1. spadestik og efterfølgende morgenmad.

 

FAKTA:

  • Udstykningen omfatter 25 grunde
  • Bevillingen til byggemodningen andrager 12,27 mio. kr.
  • Grundstørrelserne varierer fra 910 m2 til 1400 m2
  • Der er tilslutning til fjernvarme
  • Der sikres mod støj fra Horsebækvej ved en støjvold
  • Hastigheden nedsættes på Horsebækvej ud mod indkørslen
  • Området forbindes til Stenløkkeparken med nye stier

Nærmere deltaljer fremgår af beslutningen i kommunalbestyrelsen. Link til beslutningen

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, 40 40 24 47