COVID-19: Krav om mundbind i lokaler med offentlig adgang i Nordfyns Kommune

29.10.2020

Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. oktober 2020 udsendt cirkulærer om nye krav til brug af mundbind m.v. Læs her, hvad det for besøg i Nordfyns Kommunes bygninger.

Kravet om mundbind gælder følgende institutioner i Nordfyns Kommune:

  • Skoler
  • Biblioteker
  • Kulturhuse
  • Foreningslokaler
  • Tandplejen
  • Træningsfaciliteter
  • Plejecentre og plejeboliger
  • Aflastningspladser
  • Sundhedshuset

For anbringelsessteder og botilbud på socialområdet kan forholdene variere. Hold øje med skiltning.

Hvem er omfattet?

Kravet gælder alle personer over 12 år, der befinder sig i lokaler med offentlig adgang jf. ovenstående, herunder elever, brugere, besøgende m.v. samt medarbejdere og øvrige personer, der er tilknyttet lokalerne og har kontakt til de nævnte persongrupper.

Hold øje med skiltning

Hold øje med skiltning, før du bevæger dig ind i kommunens lokaler. Vi skilter med krav om mundbind de steder, hvor det gør sig gældende. Er du syg eller har du mistanke om, at du kan være smittet med Covid-19, skal du ikke gå indenfor, men holde dig hjemme.

Informationen opdateres løbende..