Dispensationer til nordfynske vandværker er lovlige

04.11.2020

Det er fremgået af dagspressen, at Miljøstyrelsen i syv år har givet ulovlige dispensationer til vandværker, der overskrider grænseværdier for pesticider i drikkevand. Nordfyns Kommunes vandværker er ikke blandt de vandværker, der har leveret drikkevand på ulovlige dispensationer.I Nordfyns Kommune er der tre private vandværker, der har en dispensation fra kravet til drikkevandskvalitet. Det gælder Nordfyns Vandværk, Tørresø Strand Vandværk og Hasmark Vandværk.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der er sundhedsmyndighed på området, har vurderet, at overskridelsen på de nævnte vandværker ikke har sundhedsmæssige konsekvenser. For Hasmark Vandværk gælder, at drikkevandet opfylder kvalitetskravet i dag. For Tørresø Strand og Nordfyns Vandværk er der fortsat en overskridelse af drikkevandskvalitetskravet for pesticider.

Dispensationerne til de tre vandværker gælder indtil juni 2022.