Høring af Budget 2020-2023

02.09.2019

Budgetprocessen er i år lidt anderledes. Det skyldes, at aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er forsinket.

Høringsperioden løber frem til den 20. september 2019. Alle høringssvar vil sammen med resten af budgetmaterialet være afsæt for de politiske forhandlinger, der munder ud i den endelige budgetaftale.

Læs hele nyheden her.