Nordfyns Kommune arbejder også med den nye EU persondataforordning

23.05.2018

Nordfyns Kommune skal som offentlig virksomhed efterleve kravene i den kommende EU Persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Den nye EU persondataforordning erstatter den gamle persondataforordning fra 1995. Forordningen skal ensarte reglerne om håndtering af persondata på tværs af EU. 

Som alle andre myndigheder og offentlige virksomheder er Nordfyns Kommune vant til at håndtere personfølsomme oplysninger. Men den nye forordning skærper en række krav. De IT systemer, som opbevarer persondata, er ved at blive opdaterede til de nye krav. Mange er allerede opdateret.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april derfor en revideret Informationssikkerhedspolitik, som opfylder de nye krav. Et af kravene er, at der skal udpeges en Databeskyttelsesrådgiver, som i daglig tale går under forkortelsen DPO. DPOen rådgiver kommunen i arbejdet med informationssikkerhed og er kontaktperson til Datatilsynet.

DPOens opgave er at tilse, at kommunen lever op til kravene i databeskyttelsesloven. Du kan som borger rette henvendelse til DPOen hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Du finder DPOens kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside under databeskyttelse