Velbesøgt Årsmøde i Landdistriktsrådet

06.06.2018

Selvom det særdeles gode vejr må have lokket mange mennesker til grill og have, havde lidt over 50 personer valgt at bruge onsdag aften i Uggerslev Forsamlingshus.

Her holdt Nordfyns Landdistriktsråd den årlige generalforsamling, hvor der blev gjort status over rådets arbejde det seneste år, set fremad og valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

Aftenens oplæg til inspiration for lokalrådene kom fra Morten Hylleberg fra foreningen Økolandsbyen Fri og Fro på Egebjerghalvøen i Odsherred Kommune. De cirka 50 beboere stræber efter at bygge og leve billigt og bæredygtigt, og Morten fortalte indlevende og medrivende om, hvordan Fri og Fro har været med til at gøre Egebjerghalvøen til et sted, hvor folk flytter hen i stedet for der, hvor folk flytter fra.

I bestyrelsens beretning kom formand Kaj Hovhave blandt andet ind på Landdistriktsrådets kommende forskønnelseskampagne, som rådet vil starte op i efteråret i samarbejde med alle de lokalråd, der har lyst til at være med. Kampagnen koordineres med kommunen, som blandt andet kan hjælpe med afhentning af skrotbiler og storskrald.

Der skulle vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. 8 stillede op, så de stemmeberettigede repræsentanter fra lokalrådene måtte til skriftlig afstemning.

Følgende blev valgt ind

  • Kaj Hovhave (Skovløkke)
  • Lars Greve (Ore Sogn)
  • Bo Sigersted (Skamby)
  • Kjeld Hansen (Krogsbølle)
  • Niels Henrik Nielsen (Løkkemarken)
  • Jesper Hansen (Veflinge)

Suppleanter

Også ved valg af suppleanter kom det til afstemning, idet 3 stillede op til de 2 poster. Suppleanterne blev:
  • Arne Erlund (Hjadstrup-Lunde)
  • Søren Vindfeld Nielsen (Hasmark-Egense-Norup)

Aftenen sluttede med en lille event, hvor udvalgsformand Mette Landtved-Holm overrakte de symbolske beviser på tilskud fra Puljen til lokale initiativer til de 13 projekter, der fik tilsagn om støtte fra puljen i april.