Inga Marie Lassens mindelegat

13.06.2018

Fondens formål er at yde støtte til en eller flere personer, der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug og som på grund af sygdom er kommet i økonomiske vanskeligheder samt personer, der ønsker at studere eller videreuddanne sig her eller i udlandet indenfor gartneri, landbrug eller handel og industri.

Legatportioner kan kun tildeles personer, der er eller har været bosiddende i tidligere Søndersø Kommune – andet sted end tidligere Hårslev Kommune.

Uddeling finder sted d. 17. august 2018.

Ansøgning om legatportion skal foretages på et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk/legat eller ved henvendelse til Bibliotek og Borgerservice i Otterup, Søndersø eller Bogense.

Ansøgninger skal – for at komme i betragtning – være Bibliotek og Borgerservice Otterup, Søndergade 2 5450 Otterup i hænde senest fredag d. 20. juli 2018.

Klik her for at læse mere og hente ansøgningsskemaet.