Æbleø lukket for offentlighedens adgang

19.07.2018

Nordfyns Kommune lukker for offentlighedens adgang til Æbelø fra og med i morgen fredag d. 20. juli 2018 på grund af den forøgede brandfare i forbindelse med tørken

Ligesom i resten af kommunen, er der på Æbelø tørt som aldrig før og også Æbelø er underlagt det aktuelle afbrændingsforbud udstedt af Beredskab Fyn. 


Kommunen kan i tilfælde med særlige forhold lukke naturarealer for offentlighedens adgang. Normalt er det hensynet til naturen f.eks. ynglende fugle, der foranlediger sådan en lukning, men det er Nordfyns Kommunes vurdering, at den ekstraordinære situation med ekstrem tørke og afbrændingsforbud i hele kommunen, samt øens begrænsede adgang for slukningskøretøjer, kan udgøre sådanne særlige forhold.


”Rigtigt mange både lokale og turister besøger Æbelø om sommeren. Skulle en brand opstå og udvikle sig på øen, vil Beredskabet vanskeligt kunne komme til hjælp fra fastlandet, før ilden formentligt selv er nået til den anden side af øen. Det er hensynet til de mange besøgendes sikkerhed, der nu får os til at lukke øen for offentlighedens adgang,” udtaler Sandra Arvidson, Natur og Miljø, Nordfyns Kommune.


Adgangsforbuddet gælder fra og med fredag d. 20. juli 2018 og frem til, at Beredskabet meddeler at afbrændingsforbuddet ophører.